31 Ekim 2007 / Çarşamba

 
09:00 - 09:30

Açılış

09:30-10:10

Konferans: Türkiye’ de Aşılama: Mevcut Durum ve Son Yıllardaki Gelişmeler
Recep Akdağ
Sağlık Bakanlığı

10:10 - 10.30 Kahve molası
10:30 - 12:15

Rutin Aşı Uygulamaları
Başkan: Gülsev Kale
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Necla Akçakaya
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

10:30

Giriş

10:35 Mini-konferans: Aşı Programlarının Oluşturulmasında Temel Prensipler
Necla Akçakaya
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
11:05 Avrupa Ülkelerinde Rutin Aşılama Şemaları
Joe Schmitt
Johannes Gutenberg-Universität, Mainz, Almanya
11:25 A.B.D.’ de Rutin Aşılama
David Johnson
Director, Scientific & Medical Affairs, Sanofi Pasteur, ABD
11:45 Dünya Sağlık Örgütü Rutin Aşılama Önerileri
Nedret Emiroğlu
WHO, Aşı ile Korunulabilir Hastalıklar ve İmmunizasyon Bölümü, Avrupa Bölgesi
12:05 Türkiye’de Rutin Aşı Uygulamaları
Turan Buzgan
Sağlık Bakanlığı
12:25 Sorular ve katkılar
12:30 Kapanış
12:35

Öğle yemeği

13:30 - 14:50

Ülkemizde Aşılama Hedefleri
Başkan: Gülten Seçmeer
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Turan Buzgan
Sağlık Bakanlığı

13:30 Giriş
13:35 Mini-konferans: Türkiye’de Geleceğe Dönük Planlar
Turan Buzgan
Sağlık Bakanlığı
14:05 Eliminasyon ve Eradikasyon Programları
Mehmet Ali Torunoğlu
Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
14:35 Sorular ve katkılar
14:45

Kapanış

14:50 Kahve Molası
15:10-16:30 Aşı ve İlaç Geri Ödemelerinde Bütçe Uygulamaları
Başkan: Sabahat Tezcan
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı
15:10 Giriş
15:15 Maliye Bakanlığı Uygulamalarında Aşı ve İlaç Geri Ödemeleri
Adem Karabayır
Maliye Bakanlığı, Bütçe-Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
15:30 Sağlık Bakanlığı’nda Bütçe Uygulama Talimatları
Halil Akar
İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü
15:45 İlaç ve Aşı Sanayiinde Bütçe Uygulamalarına Bakış
Tamer Pehlivan
Aşı Çalışma Grubu, Sanofi Pasteur
16:00

Sorular ve katkılar

16:10 Kapanış
16:15-17:20

Aşılamada Problemler
Başkan: Necdet Kuyucu
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Seracettin Çom
Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü

16:15 Giriş
16:20 Hekim Gözüyle
Mahmut Akdağ
Sağlık Bakanlığı
16:35 Sanayii Gözüyle
Ahmet Kayalı
Aşı Çalışma Grubu, GlaxoSmithKline
16:50 Hukuki Değerlendirme
Adem Keskin
Sağlık Bakanlığı
17:05 Sorular ve katkılar
17:15

Kapanış

19:00 Açılış kokteyli
   
Copyright 2006 - Enfeksiyon Hastalıkları Derneği