Genel Bilgiler
 

Sempozyum Tarihi : 29 Eylül - 3 Ekim 2009

Sempozyum Yeri : Sheraton Hotel & Convention Center- ANKARA

Sempozyum Dili : Sempozyum dili Türkçe'dir. Yabancı konuşmacıların
sunumlarında eşzamanlı çeviri yapılacaktır.

Kredilendirme : Sempozyum Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sürekli Tıp Eğitimi (STE) Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

 

   
Copyright 2009 - Enfeksiyon Hastalıkları Derneği