DÜZENLEME KURULU
 
Sempozyum Başkanları :
Prof. Dr. Mehmet CEYHAN

Hacettepe Üniv. Tıp Fak.
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı

Dr. Turan BUZGAN

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

 
   
Düzenleme Kurulu :

Prof. Dr. Serhat Ünal
Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Dekanı

Dr. Seraceddin Çom
Sağlık Bakanlığı
Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürü

Prof. Dr. A. Gülşen Hasçelik
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Klinik Patoloji Laboratuvar Şefi

Doç. Dr. Mustafa Ertek
Sağlık Bakanlığı
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanı

Doç. Dr. Banu Sancak
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dr. Mehmet Ali Torunoğlu
Sağlık Bakanlığı
Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Ateş Kara
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi

Dr. İ. Ercan Bal
Sağlık Bakanlığı
Temel Sağlık Hizmetleri
Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Daire Başkanı

Copyright 2009 - Enfeksiyon Hastalıkları Derneği