Sayın Meslektaşımız,

Ulusal Aşı Sempozyumlarının dördüncüsünü bu yıl gerçekleştiriyoruz. "Bir sağlık çalışanının insan sağlığına yapabileceği en büyük katkı aşılamadır" gerçeği ve aşı ile, geçmişte çok sayıda insanın kaybına ve sakatlığına neden olan hastalıkların ortadan kalkması veya yok olma noktasına yaklaşması deneyimi, ülkemizde düzenlenen çok
sayıda kongre içerisinde sempozyumumuzu ön plana çıkarmaktadır. Önceki üç sempozyumda olduğu gibi, bu yıl da ülkemizden ve yurtdışından aşılar konusunda uzman bilim insanları güncel konularda konferanslar, paneller ve tartışmalarla bilgilerimize, görüşlerimize ve bakışımıza katkıda bulunacaklar.

Sempozyum sırasında; Dünyada ve ülkemizde aşılamada gelinen nokta, son yıllarda gerçekleşen yenilikler ve gelişmeler yanında ülkemiz için yeni ufuklar tartışılacaktır. Bilindiği gibi aşılar tıpta en çok gelişmenin yaşandığı alanlar içerisinde ilk sıralardadır.

T.C. Sağlık Bakanlığı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği olarak artık gelenekselleşen Ulusal Aşı Sempozyumu'nda katılımınız, daha önceki yıllarda olduğu gibi sempozyumun bilimsel düzeyini artıran en önemli faktördür.

Dördüncü Ulusal Aşı Sempozyumu'nda sizleri aramızda görmek dileğiyle, saygılar sunarız.

Doç. Dr. Turan BUZGAN
T.C. Sağlık Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet CEYHAN
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
Başkanı