Düzenleme Kurulu

Sempozyum Başkanları :

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı

Doç. Dr. Turan Buzgan
Sağlık Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı

   
Düzenleme Kurulu :

Prof. Dr. Serhat Ünal
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları

Dr. Seraceddin Çom
Sağlık Bakanlığı
Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürü

Prof. Dr. A. Gülşen Hasçelik
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Klinik Patoloji Laboratuvar Şefi

Prof. Dr. Mustafa Ertek
Sağlık Bakanlığı
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanı

Prof. Dr. Ateş Kara
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi

Doç. Dr. Banu Sancak
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi

Dr. Mehmet Ali Torunoğlu
Sağlık Bakanlığı
Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdür Yardımcısı