Bilimsel Program

27 Eylül 2011 Salı
12:30-19:00 Kayıt
28 Eylül 2011 Çarşamba
08:30 Açılış
09:00-09:40 Konferans: Ülkemiz aşılamasında dün, bugün ve yarın.
Prof. Dr. Recep Akdağ
Sağlık Bakanı
09:40-10:10 Konferans: Aşı ve sağlık ekonomisi etkileşimi
Başkan: Yavuz Coskun
Konuşmacı: David McIntosh,
Novartis Vaccine & Diagnostics, Global Scientific Affairs Senior Expert, Holland
10:10-10:30 Kahve Molası
10:30-12:20 Panel: Aşı üretimi
  Başkanlar: Necla Akçakaya
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Necmi Aksaray
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
10:30 Giriş
10:35 Mini konferans 1: Aşı üretim teknolojileri
Matthew Roberge,
Pfizer
Director Vaccine Process Technologies, USA
11:05 Mini konferans 2: Aşı üretim politikaları
Norman Begg,
GlaxoSmithKline Biologicals
Chief Medical Officer, Belgium
11:35 Ülkemizde aşı üretimi tarihçesi
Mustafa Ertek
Sağlık Bakanlığı, Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürü
12:05 Ülkemizde mevcut aşı üretimi
Üstün Baharoğlu,
Mefar Genel Müdürü
12:35 Sorular ve Tartışma
12:45 Kapanış
12:50-14:00 Öğle Yemeği
14:00-15:30 Panel: Ülkemizde çocukluk çağında kullanılan aşılar
  Başkanlar: Emine Kocabaş
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Levent Akın
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
14:00 Giriş
14:05 Mini Konferans: Ulusal aşı şemaları
Mehmet Ceyhan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
14:35 Ulusal aşı şemasında son durum
Turan Buzgan
Sağlık Bakanlığı
14:55 Ülkemizde aşı şemasında gelecekte beklenen değişiklikler
Mustafa Hacımustafaoğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
15:15 Sorular ve Tartışma
15:25 Kapanış
15:30-15:50 Kahve Molası
15:50-17:20 Panel: Aşılamada toplum ve medya
  Başkanlar: Elif Özmert
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ayper Somer
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
15:50 Giriş
15:55 Mini Konferans: Aşılamada karşılaşılan sorunlar ve engeller
Mehmet Ali Torunoğlu
Sağlık Bakanlığı
16:25 Aşılamada toplumsal önyargılar ve kaygılar
Ali Bülent Cengiz
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
16:45 Medya ve aşılar
Sibel Güneş
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri
17:05 Sorular ve Tartışma
17:15 Kapanış
18:00 Açılış Kokteyli
29 Eylül 2011 Perşembe
08:30-09:10 Konferans: "Yetişkin İmmünizasyonu"
  Konuşmacı: Önder Ergönül
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
09:10-10:40 Panel: Suçiçeği ve zoster aşıları
  Başkanlar: Gülsev Kale
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fadıl Vardar
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
09:10 Giriş
09:15 Mini Konferans: Suçiçeği; ve toplum sağlığı açısından önemli
Emre Alhan
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
09:45 Suçiçeği aşıları ve çocuklarda kitlesel aşılamada yeri
Sevtap Velipaşaoğlu
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
10:05 Yetişkinde zoster aşısı
Nilgün Atakan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
10:25 Sorular ve Tartışma
10:35 Kapanış
10:40-11:00 Kahve Molası
11:00-12:30 Panel: Boğmaca aşıları
  Başkanlar: Zafer Kurugöl
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ergin Çiftçi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
11:00 Giriş
11:05 Mini Konferans: Boğmaca; Ülkemizde ve dünyada epidemiyolojik veriler
Ufuk Beyazova
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
11:35 Çocuklarda boğmaca aşılaması
Anil Dutta,
GlaxoSmithKline Biologicals
Vice President - Clinical R&D and Medical Affairs Emerging Markets, Belgium
11:55 Yetişkinde boğmaca aşılaması ve koza stratejisi
Nuran Salman
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
12:15 Sorular ve Tartışma
12:25 Kapanış
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:40 Panel: İnfluenza
  Başkanlar: Sabahat Tezcan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Erdal İnce
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
13:30 Giriş
13:35 Mini Konferans: İnfluenza aşılaması ve influenza aşılamasında yeni çalışmalar
Timo Vesikari
University of Tampere, Vaccine Research Center, Head of Vaccine Research Center,
Finland
14:05 Yetişkinde ve risk gruplarında influenza aşılaması
Dilek Arman
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
14:25 İnfluenza aşısının ulusal aşı şemalarında yeri
Necdet Kuyucu
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
14:45 İnfluenza aşı oranlarının artırılması için yapılması gerekenler
Meral Çiblak
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi
15:05 İnfluenza kontrolünde surveyansın önemi
Selim Badur
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
15:25 Sorular ve Tartışma
15:35 Kapanış
15:40-16:00 Kahve Molası
16:00-16:20 Konferans: Seyahat aşılaması
Başkan: İbrahim Şentürk
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
Konuşmacı: Ateş Kara
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
16:20 Sorular ve Tartışma
16:30-17:40 Panel: Hepatit A aşıları
  Başkanlar: Sema Gülnar Şensoy
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gönül Tanır
Sağlık Bakanlığı Ankara Sami Ulus Çocuk Hastanesi
16:30 Giriş
16:35 Hepatit A aşısı ve uygulamaları
Francis Andre
Consultant in Vaccinology, Belgium
17:05 Hepatit A aşısı ve ulusal aşı programında yeri
Levent Akın
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
17:25 Sorular ve Tartışma
17:35 Kapanış
17:40 Günün Değerlendirmesi
20:00-24:00Gala yemeği
30 Eylül 2011 Cuma
08:30-09:10 Konferans: "Aşı geliştirmede yeni yaklaşım ve teknolojiler"
  Rino Rappuoli
Novartis Vaccine & Diagnostics, Global Head of Research, Italy
09:10-10:50 Panel: Meningokok Aşıları
  Başkanlar: Emre Alhan
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çağrı Ener Dinleyici
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
09:10 Giriş
09:15 Mini Konferans: Meningokok enfeksiyonları ve aşılar
Philipp Oster,
Sanofi Pasteur
Medical Director, Menincococcal Vaccines, Lyon France
09:45 Çocukluk çağında meningokok aşılaması ve meningokok aşılarının ulusal aşı şemasında yeri
Steven Black
Center for Global Child Health and Division of Infectious Diseases
Cincinnati Children’s Hospital, Ohio, USA
10:15 Yetişkinde ve risk gruplarında meningokok aşılaması
Gaye Usluer
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
10:35 Sorular ve Tartışma
10:45 Kapanış
10:50-11:10 Kahve Molası
11:10-12:50 Panel: Çocuklarda pnömokok aşıları
  Başkanlar: Mehmet Ceyhan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nurşen Belet
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
11:10 Giriş
11:15 Ülkemizde çocukluk çağı pnömokok enfeksiyonları
Mustafa Bakır
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
11:35 Onüç valanlı konjuge pnömokok aşısı
Stephen I. Pelton
Boston University School of Medicine, USA
12:05 NTHI protein D konjuge on valanlı pnömokok aşısı
William Hausdorff, GlaxoSmithKline Biologicals
Vaccine Development Leader, Pneumococcal Vaccines, Belgium
12:35 Sorular ve Tartışma
12:45 Kapanış
12:50-13:50 Öğle Yemeği
13:50-15:20 Panel: Yetişkinde pnömokok aşıları
  Başkanlar: Serhat Ünal
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kemalettin Aygen
Milletvekili
13:50 Giriş
13:55 Mini Konferans: Yetişkinde pnömokok aşılaması
Serhat Ünal
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
14:25 Onüç valanlı konjuge pnömokok aşısının yetişkin uygulamaları
Peter Paradiso,
Pfizer
Vice President, New Business and Scientific Affairs, USA
14:45 Yirmiüç valanlı pnömokok aşısı
Fred Voggel,
Sanofi Pasteur
Medical Director, Grip & Pneumococcal Vaccines, Lyon France
15:05 Sorular ve Tartışma
15:15 Kapanış
15:20-15:40 Kahve Molası
15:40-17:10 Panel: Rotavirus aşıları
  Başkanlar: Songül Yalçın
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Solmaz Çelebi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
15:40 Giriş
15:45 Ülkemizde rotavirus enfeksiyonları ve epidemiyolojisi
Zafer Kurugöl
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
16:15 Rotavirus aşılaları ve ulusal aşı şemasında yeri
Timo Vesikari
University of Tampere, Vaccine Research Center, Head of Vaccine Research Center,
Finland
16:55 Sorular ve Tartışma
17:05 Kapanış
17:10-17:30 Ara
17:30-19:00 Panel: HPV aşısı
  Başkanlar: Ali Ayhan
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hasan Tezer
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
17:30 Giriş
17:35 Mini Konferans: İnsan papillomavirusu ve servikal kanser
Faruk Köse
T.C. Sağlık Bakanlığı Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
18:05 Dört valanlı HPV aşısı
Margaret Stanley
University of Cambridge, Department of Pathology, Director of Research, UK
18:25 İki valanlı HPV aşısı
Peter Stern
Paterson Institute for Cancer Research, University of Manchester, Head of the Cancer
Research UK Immunology Group, UK
18:45 Sorular ve Tartışma
18:55 Kapanış
19:00 Sempozyumun Değerlendirilmesi ve Kapanış