Genel Bilgiler

Sempozyum Tarihi :

27 - 30 Eylül 2011

Sempozyum Yeri :

Sheraton Hotel & Convention Center- ANKARA

Sempozyum Dili :

Sempozyum dili Türkçe'dir. Yabancı konuşmacıların sunumlarında eşzamanlı çeviri yapılacaktır.

Kredilendirme :

Sempozyum Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sürekli Tıp Eğitimi (STE) Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.