Sempozyumda sunulan slaytlar SUNUMLAR alanına eklenmiştir

21-25 Eylül 2005
Sheraton Otel / Ankara

 

Sayın Meslektaşımız,

Aşılama insan sağlığı ile uğraşanların, insan sağlığına yapabileceği en büyük hizmettir. Aşılama sayesinde çiçek gibi, milyonlarca insanın ölümüne neden olmuş bir hastalık ortadan kaldırılmış, çok sayıda sakatlığa yol açmış poliomiyelit hastalığında da bu noktaya çok yaklaşılmıştır. Ancak elde edilen ilerlemelere ve geliştirilen çok sayıda yeni aşıya rağmen, hala çocuklar başta olmak üzere önemli sayıda insan aşı ile önlenebilir hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır.

Atalarımız variolasyon şeklinde çiçek aşılaması yaparak, immünizasyon tarihine önemli katkılarda bulunmuştur. Bu nedenle ülkemizde immünizasyon, insanları ölümcül enfeksiyon hastalıklarından korumak yanında, tarihsel anlamda da önem taşımaktadır.

Konunun önemi dikkate alındığında, ülkemizde aşı ile ilgili mevcut sorunların ve gelişmelerin tartışılacağı bir ulusal sempozyum düzenlenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Sempozyum sırasında aşılama ile ilgili problemler konunun sorumluları tarafından tartışılacak, uzmanlar tarafından gelişmeler ve yeniliklerle ilgili konferanslar verilecektir.

Sempozyumun siz değerli katılımcılara yararlı olmasını ümit etmekteyiz.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Turan BUZGAN
Sağlık Bakanlığı
Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürü