Düzenleme Kurulu
Sempozyum Başkanları:

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan
Hacettepe Üniv. Tıp Fak.
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi

Uzm. Dr. Mehmet Uğurlu
Sağlık Bakanlığı
Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürü

Düzenleme Kurulu:

Prof. Dr. Gülten Seçmeer
Hacettepe Üniv. Tıp Fak.
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi

Uzm. Dr. Turan Buzgan
Sağlık Bakanlığı
Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Şemsettin Ustaçelebi
Hacettepe Üniv. Tıp Fak.
Mikrobiyoloji A.B.D.

Dr. Ahmet Aslantuğ
Sağlık Bakanlığı
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Daire Başkanı

Prof. Dr. Serhat Ünal
Hacettepe Üniv. Tıp Fak.
Yetişkin Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi

Dr. Mehmet Ali Torunoğlu
Sağlık Bakanlığı
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Genişletilmiş Bağışıklama Programı Şube Müdürü

Doç. Dr. Ateş Kara
Hacettepe Üniv. Tıp Fak.
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi