BİRİNCİ ULUSAL AŞI SEMPOZYUMU
 
Perşembe, 22 Eylül 2005
09:00-09:30

Açılış

Prof. Dr. Mehmet CEYHAN
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı

Yrd. Doç. Turan BUZGAN
Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü

Prof. Dr. Tunçalp ÖZGEN
Hacettepe Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Sağlık Bakanı

09:30-10:00  
09:30 Mini konferans: Türkiye’de aşılamanın tarihi gelişimi
Turan ASLAN
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı
10:00 Kahve arası
10:20-12:10

Rutin aşı uygulamaları
Başkan: Gülsev KALE
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi

F. Cihanser EREL
Sağlık Bakanlığı

10:20 Giriş
Gülsev KALE
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
10:25 Mini konferans: Aşıların sağlık üzerine etkisi
“Health outcomes of vaccines”
Vincent T. CIURYLA
Wyeth Research-ABD
10:55 Türkiye’de genişletilmiş bağışıklama programı
Turan BUZGAN
Sağlık Bakanlığı
11:15 Avrupa Birliği ülkelerinde rutin aşılama şemaları
“Routine vaccination schedules in European Union countries”
Joe SCHMITT
Johannes-Gutenberg Universitat, Almanya
11:35 Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi’nde rutin aşılama programları
Nedret EMİROĞLU
World Health Organization, Regional Office for Europe, Danimarka
11:55 Sorular ve katkılar
12:05 Değerlendirme ve kapanış
F. Cihanser EREL
Sağlık Bakanlığı
12:10 Öğle yemeği
13:30-15:40 Hızlandırılmış bağışıklama programları
Başkan: Işık YALÇIN
İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Turan BUZGAN
Sağlık Bakanlığı
13:30 Giriş
Işık YALÇIN
İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi
13:35 Mini konferans: Poliomiyelit eradikasyon programı (PEP): ülkemizde yapılanlar
Ufuk BEYAZOVA
Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi
14:05 Türkiye’de poliomiyelitte son durum
Ayşegül SARAÇ
Sağlık Bakanlığı
14:25 Dünyada poliomiyelit eradikasyon proglarında son durum ve sertifikasyon sonrası aşılama politikaları; Türkiye’nin önündeki alternatifler
Nedret EMİROĞLU
World Health Organization, Regional Office for Europe, Danimarka
14:45 Poliomiyelit eradikasyonunda sona doğru: IPV’ nin rutin bağışıklama programında yeri
“Towards the end in poliomyelitis eradication: the role of IPV in routine immunization schedules“
Anil DUTTA
Sanofi Pasteur, Fransa
15:05 Kızamık eliminasyon programı
M. Ali TORUNOĞLU
Sağlık Bakanlığı
15:25 Sorular ve katkılar
15:35 Değerlendirme ve kapanış
Turan BUZGAN
Sağlık Bakanlığı
15:40 Kahve arası
16:00-18:10 Aşı ve ilaç geri ödemelerinde bütçe uygulamaları
Başkan: Necla AKÇAKAYA
İstanbul Üivertesi,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Mehmet CEYHAN
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
16:00 Giriş
Necla AKÇAKAYA
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
16:05 Sağlık Bakanlığı’ nda bütçe uygulama talimatları
Hüseyin BÜYÜKKAYIKCI
Sağlık Bakanlığı
16:20 Maliye Bakanlığı uygulamalarında aşı ve ilaç geri ödemeleri
Hayati GÖKÇE
Maliye Bakanlığı, Bütçe-Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
16:35 Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü’ nde bütçe uygulama talimatları
A.Seyhan ZERAY
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı
16:50 Çalışma Bakanlığı’ nda bütçe uygulama talimatları
Yusuf Ziya ODABAŞ
Sosyal Sigortalar Kurumu, Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü
17:05 İlaç ve aşı sanayinde bütçe uygulamalarına bakış-1
Ahmet Kayalı
Glaxo SmithKline
17:25 İlaç ve aşı sanayinde bütçe uygulamalarına bakış-2
Tamer Pehlivan
Sanofi Aventis, Medikal Müdür
17:45 Sorular ve katkılar
17:55 Değerlendirme ve kapanış
Mehmet CEYHAN
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
18:30 Açılış kokteyli
 
Cuma, 23 Eylül 2005
09:00-10:30

Rutin aşılamada ek aşılar
Başkan: Gülten SEÇMEER
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Necmi AKSARAY
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi

09:00 Giriş
Gülten SEÇMEER
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
09:05 Mini konferans: Rutin aşı programının genişletilmesinde Türkiye’ nin önündeki problemler ve çözüm önerileri
Mehmet CEYHAN
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
09:35 Hemofilus influenza tip b aşısı
Mustafa BAKIR
Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi
09:55 Varisella aşısı
Necla AKÇAKAYA
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
10:15 Sorular ve katkılar
10:25 Değerlendirme ve kapanış
Necmi AKSARAY
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi
10:30 Kahve arası
10:50-12:00 Konjuge meningokok aşıları
Başkan:Nuran SALMAN
İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Kadriye YURDAKÖK
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
10:50 Giriş
Nuran SALMAN
İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi
10:55 Mini konferans: Avrupa’ da grup C meningokok hastalıklarında konjuge aşılar
“Conjugate vaccines against meningococcal group C disease in Europe: past, present and future ”
Julio VAZQUEZ
Instituto De Salud Carlos III, Madrid, İspanya
11:25 Konjuge meningokok C aşısı : Men C aşılamasında ileri bir adım
“Conjugated group C meningococcal vaccine: A step forward in effective Men C vaccination”
Olga POPOVA
Chiron Vaccines, Italya
11:45 Sorular ve katkılar
11:55 Değerlendirme ve kapanış
Kadriye YURDAKÖK
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
12:00 Öğle yemeği
13:30-15:20

Pnömokok aşıları
Başkan: Ülker DOĞRU
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Yıldız CAMCIOĞLU
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

13:30 Giriş
Ülker DOĞRU
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi
13:35 Mini konferans: Pnömokokun enfeksiyon epidemiyolojisindeki yeri
Serhat ÜNAL
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
14:05 Yaşlılarda ve risk gruplarındaki kişilerde pnömokok aşılamasının etkisi
“Pneumococcal vaccine: impact on elderly and risk groups “
Sabin ARNOUX
Sanofi Pasteur, Fransa
14:35 Konjuge pnömokok aşısı
“Pneumococcal conjugated vaccine”
Bernard FRITZELL
Wyeth Vaccines, Paris, Fransa
15:05 Sorular ve katkılar
15:15 Değerlendirme ve kapanış
Yıldız CAMCIOĞLU
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
15:20 Kahve arası
15:40-17:10 İnfluenza aşıları
Başkan: Şemsettin USTAÇELEBİ
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Serhat ÜNAL
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
15:40 Giriş
Şemsettin USTAÇELEBİ
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
15:45 Mini konferans: Yaşlılarda ve risk grubundaki kişilerde influenza aşılamasının yararları
“Benefits of Influenzae vaccination on elderly and risk groups”
Kristine NICHOL
University of Minnesota, ABD
16:15 Ülkemizde influenza seroepidemiyolojisi
Selim BADUR
İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi
16:35 Çocuklarda influenza aşılaması
Mustafa HACIMUSTAFAOGLU
Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi
16:55 Sorular ve katkılar
17:00 Değerlendirme ve kapanış
Serhat ÜNAL
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
19:30 Gala yemeği
 
Cumartesi, 24 Eylül 2005
09:00-10:40 Kombine aşılar
Başkan: Emre ALHAN
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi
09:00 Giriş
Emre ALHAN
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi
09:05 Mini konferans: Kombine aşı uygulamaları
“Combined vaccines in practice”
Daniel KOHL
Glaxo SmithKline, Rixensart, Belçika
09:35 Kombine aşılarda aselüler boğmaca aşısının yeri
Işık YALÇIN
İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi
09:55 Kombine aşılarda gelecekteki uygulamalar
Yıldız CAMCIOĞLU
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
10:15 Sorular ve katkılar
10:25 Değerlendirme ve kapanış
Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi
10:30 Kahve arası
10:50-12:40

Hepatitler
Başkan: Selim BADUR
İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Mustafa BAKIR
Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi

10:50
Giriş
Selim BADUR
İstanbul Üniversitesi , Tıp Fakültesi
10:55 Mini konferans: Hepatit sınıflaması ve epidemiyolojisi
Gülten SEÇMEER
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
11:25 Hepatit: klinik önemi
Kemalettin AYDIN
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi
11:45 Yetişkinlerde hepatit A ve hepatit B aşılaması
Bilgehan AYGEN
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi
12:05 Çocuklarda hepatit A ve hepatit B aşılaması
Emre ALHAN
Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi
12:25 Sorular ve katkılar
12:35 Değerlendirme ve Kapanış
Mustafa BAKIR
Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi
12:40 Öğle yemeği
14:00-15:20

Papillomavirus aşısı
Başkan: Şemsettin USTAÇELEBİ
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi

İsmail ÇELİK
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi

14:00 Giriş
Şemsettin USTAÇELEBİ
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
14:05 Papillomavirus; enfeksiyon, aşı, sonuçlar ve son durum
“Papillomavirus, disease, vaccine, results and details up to date”
Nubia MUNOZ
International Agency for Research on Cancer in Lyon, Fransa
14:35 Papillomavirus aşısı: klinik çalışmalar
“Papillomavirus vaccine: clinical studies”
Hugues BOGAERTS
Glaxo Smithkline, Rixensart, Belçika
15:05 Sorular ve katkılar
15:15 Değerlendirme ve kapanış
İsmail ÇELİK
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
15:20 Kahve arası

15:40-:16:55

Rotavirus aşıları
Başkan: Ayten EGEMEN
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Levent AKIN
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi

15:40 Giriş
Ayten EGEMEN
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
15:45 Rotavirus enfeksiyonları: epidemiyoloji ve klinik önemi
Necmi AKSARAY
Çukurova Üniversitesi , Tıp Fakültesi
16:05 Rotavirus aşıları: geçmiş uygulamalar
Nuran SALMAN
İstanbul Üniversitesi , Tıp Fakültesi
16:25 Rotavirus aşıları: günümüzdeki durum ve beklentiler
“Rotavirus vaccines: now and future”
Roman PRYMULA
Faculty of Military Health Sciences, University of Defence, Hradec Králové, Çek Cumhuriyeti
16:45 Sorular ve katkılar
16:55 Değerlendirme ve kapanış
Levent AKIN
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
17:00-18:40

Aşı yan etkileri
Başkan: Müjgan SIDAL
İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Ülker DOĞRU
Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi

17:00 Giriş
Müjgan SIDAL
İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi
17:05 Aşı yan etkileri: genel bilgiler
Kadriye YURDAKÖK
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
17:25 Timerosal problemi
Levent AKIN
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
17:45 Soğuk zincir ve enjeksiyon güvenliği
Yıldırım BAYAZIT
Sağlık Bakanlığı
18:05 Aşı yan etki izleme sistemi
Pervin ÖZELÇİ
18:25 Sorular ve katkılar
18:35 Değerlendirme ve kapanış
Ülker DOĞRU
Ankara Üniversitesi ,Tıp Fakültesi
18:40

Sempozyumun değerlendirilmesi ve kapanış

Mehmet CEYHAN
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Turan BUZGAN
Sağlık Bakanlığı