Genel Bilgiler

Sempozyum Tarihi :

26 - 29 Eylül 2019

Sempozyum Yeri :

Sheraton Hotel & Convention Center- ANKARA

Sempozyum Dili :

Sempozyum dili Türkçe'dir. Yabancı konuşmacıların sunumlarında eşzamanlı çeviri yapılacaktır.

Kredilendirme :

Sempozyum Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sürekli Tıp Eğitimi (STE) Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

Bildiriler :

Sempozyuma poster bildiri şeklinde yazılı bildiriler kabul edilecektir. Bildiriler sempozyum web adresinden online olarak gönderilecektir.