Bilimsel Program

26 Eylül 2019, Perşembe
13:20 Açılış
   
13:30 Açılış Konferansı: Ülkemizde aşının geçmişi, bugünü ve geleceği
  Başkan:
Mehmet CEYHAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Konuşmacı:
Prof.Dr. Emine Alp MEŞE
T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı
14:00 - 14:30 Konferans: Aşılamanın önemi
  Başkan:
Kadriye YURDAKÖK
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Konuşmacı:
Levent AKIN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
14:30 - 16:10 Panel: Kitlesel aşılama
  Başkanlar:
Fatih KARA
T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Genel Müdürü

Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
14:30 Dünya’da kitlesel aşılama
Mustafa HACIMUSTAFAOĞLU
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
15:00 Ülkemizde kitlesel aşılama programı
Fatih KARA

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Genel Müdürü
15:30 Aşı ile eliminasyon ve eredikasyon programları
Erhan KABASAKAL
T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
16:00 Tartışma
16:10 Kahve Arası
16:30 – 17:40 Panel: Ulusal aşı programları ve program dışı aşılar
  Başkanlar:
Erhan KABASAKAL
T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Necdet KUYUCU
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
16:30 Ulusal aşı programlarının oluşturulması
Ergin ÇİFTÇİ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
17:00 Program dışı aşıların dünyada ve ülkemizde durumu
Ayper SOMER
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
17:30 Tartışma
   
27 Eylül 2019, Cuma
08:30 – 09:00 Konferans: Aşı karşıtlarının iddiaları ve gerçekler
  Başkan:
Emre ALHAN
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Konuşmacı:
Mehmet CEYHAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
09:00 – 12:30 Panel: Aşı kararsızlığı
  Başkanlar:
Zafer KURUGÖL
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ener Çağrı DİNLEYİCİ
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
09:00 Aşı kararsızlığı: Canlandırma
10:00 Dünya’da durum
Alireza MAFI - (Former WHO Executive Officer GHWA)
Sanofi Pasteur, Regional Disease Expert: Influenza for Africa, Middle-East and Eurasia Region
10:30 Türkiye’de durum
Songül YALÇIN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
11:00 Kahve arası
11:20 Medyanın rolü ve çözüm önerileri
Esra ÖZ
CNN Türk
11:50 Aşı kararsızlığı ile mücadele yöntemleri
Mehmet CEYHAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
12:20 Tartışma
12:30 - 13:30 Yemek arası
13:30 – 15:40 Panel: Meningokok aşıları – 1
  Başkanlar:
Zafer KURUGÖL
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Metehan ÖZEN
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
13:30 İnvazif meningokok hastalıkları ve epidemiyolojisi
Ener Çağrı DİNLEYİCİ
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Dört valanlı aşılar
14:00 TT – Konjuge aşı
Zafer KURUGÖL
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
14:30 DT -  Konjuge aşı
Alp Giray DOĞU
Sanofi Pasteur, Regional Disease Expert Africa, Middle East, Eurasia
15:00 CRM – Konjuge aşı
Angelika BANZHOFF
GSK, Neisseria Global Medikal Direktör
15:30 Tartışma
15:40 Kahve arası
16:00 – 17:40 Panel: Meningokok aşıları - 2
  Başkanlar:
Nurşen BELET
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Melike KESER EMİROĞLU
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
16:00 Serogrup B dört proteinli aşı
Angelika BANZHOFF
GSK, Neisseria Global Medikal Direktör
16:30 MenB-FHbp bivalan lipoprotein aşısı
Betül ULUKOL
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
17:00 Tartışma
17:10 Meningokok aşı uygulamları: Genel öneriler ve tartışma
Mehmet CEYHAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
   
28 Eylül 2019, Cumartesi
08:30 – 09:00 Konferans: Aşı üretimi, ülkemizde aşı üretiminin önemi
  Başkan:
Hasan TEZER
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Konuşmacı:
Emin TURAN
Sanofi Pasteur Türkiye ve Avrasya Bölgesi Başkanı
09:00 – 10:00 Panel: Sosyal medyada aşı kararsızlığı
  Başkanlar:
Ateş KARA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Feyza UMAY KOÇ
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
09:00 Bloger değerlendirmesi
Banu DEMİRPENÇE
Bloger / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
09:30 Halk sağlığı değerlendirmesi
Işıl MARAL
Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
10:00 Tartışma
10:10 Kahve arası
10:30 – 12:10 Panel: Erişkin aşılaması
  Başkanlar:
Gülşen HASÇELİK
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mine DURUSU TANRIÖVER
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
10:30 Erişkinlerde aşılama programları
Firdevs AKTAŞ
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
11:00 Dünya’da ve ülkemizde durum
Esin ŞENOL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
11:30 Sorunlar ve çözüm yolları
Mine DURUSU TANRIÖVER
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
12:10 - 13:10 Yemek arası
13:10 – 14:50 Panel: Pnömokok aşıları
  Başkanlar:
Nezahat GÜRLER
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ergin ÇİFTÇİ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

13:10 Çocuklarda pnömokok aşılaması
Hasan TEZER
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
13:40 Yetişkinlerde pnömokok aşılaması
Lale ÖZIŞIK
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
14:10 Vaka örnekleri ile pnömokok aşı uygulamaları (Dinleyici katılımlı tartışma)
İlker DEVRİM
İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi
14:40 Tartışma
14:50 – 16:30 Panel: Rotavirus aşıları
  Başkanlar:
Sevtap VELİPAŞAOĞLU

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ümit ÇELİK
Adana Numune Hastanesi
14:50 Epidemiyoloji ve aşı gereksinimi
Anıl TAPISIZ
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
15:20 İnsan tip 1 rotavirus aşısı
Bernd BENNINGHOFF
GSK, Rotavirus, KKK, Suçiçeği Global Medikal Direktör
15:50 Beş valanlı insan-sığır reassortant aşı
Emine KOCABAŞ
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
16:20 Tartışma
16:30 Kahve arası
16:50 – 18:30 Panel: İnfluenza aşıları
  Başkanlar:
Necla TÜLEK
Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi

Halil ÖZDEMİR
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
16:50 İnfluenzanın önemi ve epidemiyolojisi
Önder ERGÖNÜL
Koç Üniversitesi Hastanesi
17:20 Çocuklarda aşılama
Ali Bülent CENGİZ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
17:50 Yetişkinlerde ve risk gruplarında aşılama
Çağlar ÇUHADAROĞLU
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
18:20 Tartışma
   
29 Eylül 2019, Pazar
08:30 – 09:00 Konferans: Akılcı aşı ve antibiyotik kullanımı
  Başkan:
Nazan DALGIÇ
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Konuşmacı:
Yasemin ÖZSÜREKÇİ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
09:00 – 10:40 Panel: Özel gruplarda aşılama (Dinleyici katılımlı tartışma)
  Başkanlar:
Mehmet CEYHAN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dilek ÇİFTDOĞAN
İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  Bağışıklık eksikliğinde aşılama
Adem AYDIN
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Hac, seyahat ve göçmen aşılaması
Nur AKSAKAL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Sağlık personelinde aşılama
Ateş KARA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
10:40 Kahve arası
11:00 – 12:10 Panel: HPV aşılaması
  Başkanlar:
Nejat ÖZGÜL
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Nevin HATİPOĞLU
Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi
11:00 Servikal kanser ve HPV kaynaklı diğer hastalıklar
Murat GÜLTEKİN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
11:30 HPV aşıları
Faruk KÖSE
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi
12:00 Tartışma
12:10 - 13:10 Yemek arası
13:10 – 14:20 Panel: Önemini koruyan hastalıklara karşı aşılama
  Başkanlar:
Ali Bülent CENGİZ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Selim ÖNCEL
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
13:10 Boğmaca aşısı
Solmaz ÇELEBİ
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
13:40 Suçiçeği aşısı
Ateş KARA
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
14:10 Tartışma
14:20 – 14:50 Konferans: Geliştirilmekte olan aşılar
  Başkan:
Gönül TANIR
Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi

Konuşmacı:
Eda KARADAĞ ÖNCEL
İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
14:50 Kapanış