GENEL BİLGİLER


Sempozyum Tarihi
15-17 Eylül 2023

Sempozyum Yeri
Wyndham Ankara Otel ve eş zamanlı olarak ValörTV’den canlı yayınlanacaktır.

Sempozyum Dili
Sempozyum dili Türkçe'dir.

Kredilendirme
Sempozyum Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sürekli Tıp Eğitimi (STE) Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

Bildiriler
Sempozyuma poster bildiri şeklinde yazılı bildiriler kabul edilecektir. Bildiriler sempozyum web adresinden online olarak gönderilecektir.