GENEL BİLGİLER


Sempozyum Tarihi
7-10 Ekim 2021

Sempozyum Yeri
Çevrimiçi olarak ValörTV’den Canlı yayınlanacaktır.

Sempozyum Dili
Sempozyum dili Türkçe'dir. Yabancı konuşmacıların sunumlarında eşzamanlı çeviri yapılacaktır.

Kredilendirme
Sempozyum Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sürekli Tıp Eğitimi (STE) Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

Bildiriler
Sempozyuma poster bildiri şeklinde yazılı bildiriler kabul edilecektir. Bildiriler sempozyum web adresinden online olarak gönderilecektir.