KURULLAR


SEMPOZYUM BAŞKANI
Prof. Dr. Mehmet CEYHAN

DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr.Murat AKOVA
Prof. Dr. Ali Bülent CENGİZ
Prof. Dr. Gülşen HASÇELİK
Doç. Dr. Yasemin ÖZSÜREKCİ