Sayın meslektaşımız;
 

Dünyada ve ülkemizde son yıllarda aşılama alanında ortaya çıkan hızlı gelişme ve “İnsan sağlığına yapılabilecek en büyük katkının immünizasyon olduğu” gerçeği göz önüne alınarak Sağlık Bakanlığı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından ilki 2005, ikincisi 2007 yılında düzenlenen Ulusal Aşı Sempozyumlarının üçüncüsü 29 Eylül - 3 Ekim 2009 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecektir.

Ülkemiz aşılama tarihinde, atalarımızın Orta Asya'dan başlattığı ilk aşılama ve 1800'lü yılların sonlarından itibaren aşı üretimi alanında ortaya koyduğu gelişmelerle önemli kilometre taşlarından birini oluşturmaktadır. Bu bilinçle ulusal aşı programımızda son 3 yıl içerisinde önemli değişiklikler olmuş ve dünyadaki ilerlemelere paralel olarak büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Bu durum ülkemizde enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisi ile ilgili verileri de önemli oranda etkilemektedir.

Son Ulusal Aşı Sempozyumu'ndan sonra geçen kısa sürede bile bu alanda önemli gelişmeler olmuştur. Bu nedenle 3. Ulusal Aşı Sempozyumu'nda ülkemizdeki gelişme ve değişiklikler, aşılama alanında karşılaşılan sorunlar yanında, yenilikler ve ilerlemeler konu ile ilgili deneyimli yabancı ve Türk bilim adamları tarafından sunulacak ve tartışılacaktır.

Uluslararası katılımlı Ulusal Aşı Sempozyumu'nun aşılama konusuna ilgi duyan siz değerli katılımcıların katkıları ile ülkemiz tıbbına ve uluslararası bilime katkıda bulunacağına olan inancımızla sempozyumda görüşmek dileğimizi sunar, sağlık ve başarılar dileriz.

 
Prof. Dr. Mehmet CEYHAN
Dr. Turan BUZGAN
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Copyright 2009 - Enfeksiyon Hastalıkları Derneği