Sayın meslektaşımız;
 
İlkini 21-25 Ekim 2005 tarihlerinde düzenlediğimiz Ulusal Aşı Sempozyumu’nun gördüğü yoğun ilgi ve aşılamanın dinamik yapısının doğurduğu hızlı gelişmeler sonucu ortaya çıkan yeni bilgiler 2.Ulusal aşı Sempozyumu’nu gerekli hale getirmiştir. Sağlık Bakanlığı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği olarak bu sempozyumun düzenli olarak tekrarlanması kararlılığındayız.

Sempozyumumuzun temel amaçlarının aşı ve aşılama ilgili bütün bilgilerin tartışılması, bilgi iletilmesi ve konu ile ilgili uzmanların bilgi alışverişinde bulunması yanında, problemlere çözüm önerileri oluşturulması dikkate alındığında 2. Ulusal Aşı Sempozyumu’nun da çok yararlı olacağı düşüncesindeyiz.

1.Ulusal Aşı Sempozyumu’nda bu güne kadar geçen kısa süre içerisinde bile ülkemizde ve dünyada gerek bilimsel anlamda, gerekse de uygulama alanında büyük değişiklikler olmuştur.

Tedavi hizmetleri ile ilgili gelişmeler belirli sayıda uzmanlık alanında kişileri ilgilendirirken, Aşı alanındaki gelişmeler hemen hemen herkesi derinden etkilemektedir.

Bu nedenle; sempozyuma katılımın çok daha yoğun olacağını ümit etmekteyiz ve hazırlıklarımızı buna göre yapmaktayız. Aşı ile ilgili çok sayıda konunun yerli ve yabancı çok sayıda uzman tarafından ele alınacağı ve sunulacağı sempozyumumuza katılacak tüm meslektaşlarımıza 30 Ekim 2007 tarihinde Ankara’da görüşünceye kadar sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.

 
Prof. Dr. Mehmet CEYHAN
Dr. Turan BUZGAN
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı
Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
Copyright 2006 - Enfeksiyon Hastalıkları Derneği