DÜZENLEME KURULU
 
Sempozyum Başkanları :
Dr. Mehmet CEYHAN

Hacettepe Üniv. Tıp Fak.
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi
Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı

Dr. Turan BUZGAN

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

 
   
Düzenleme Kurulu :

Dr. Serhat Ünal
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi

Dr. Seracettin Çom
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürü

Dr. Mustafa Ertek
Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü Başkanı

Dr. Gülten Seçmeer
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi

Dr. Hasan Irmak
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri
Genel Müdür Yardımcısı

Dr. Şemsettin Ustaçelebi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Mehmet Ali Torunoğlu
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklar Daire Başkanı

Dr. Banu Sancak
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 

Bilimsel Kurul :  
Halil Akar
Necla Akçakaya
Recep Akdağ
Mahmut Akdağ
Levent Akın
Necmi Aksaray
Emre Alhan
Ali Ayhan
Selim Badur
Yıldırım Bayazıt
Ufuk Beyazova
Bülent Beşir Bellioğlu
David Bloom
Ray Borrow
Turan Buzgan
Yıldız Camcıoğlu
Mehmet Ceyhan
Yavuz Coşkun
Seracettin Çom
Ülker Doğru
Başak Dokuzoğuz
Nedret Emiroğlu
Mustafa Ertek
David Feston
Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu
Bülent Gümüşel
Mustafa Hacımustafaoğlu
Christian Herzog
Hasan Irmak
David Johnson
Gülsev Kale
Adem Karabayır
Achim Kaufhold
Ahmet Kayalı
Adem Keskin
Filiz Koç
Zafer Kurugöl
Necdet Kuyucu
B. J. Mahendra
David Mc lntosh
Khristine Nichol
Ahmet Faik Öner
Hamza Özdemir
Pervin Özelçi
Tunçalp Özgen
Etem Özkaya
Elif Özmert
Tamer Pehlivan
Nuran Salman
Joe Schmitt
Gülten Seçmeer
Müjgan Sidal
Sevda Şenel
Sabahat Tezcan
Bülent Tıraş
Mahmut Tokaç
Mehmet Ali Torunoğlu
Şemsettin Ustaçelebi
Serhat Ünal
Fadıl Vardar
Timo Vesikari
Catherine Weil-Olivier
Songül Yalçın
Kadriye Yurdakök
Copyright 2006 - Enfeksiyon Hastalıkları Derneği