İletişim
Bilimsel İletişim Organizasyon Sekreterya
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi
06100 / ANKARA
Tel: 0312. 311 49 63
Fax: 0312. 310 82 41
E.mail: mceyhan@hacettepe.edu.tr
Kongre Organizasyonları
Turan Güneş Bulvarı
15. Cadde 70. Sokak No. 28
06550 Oran / ANKARA
Tel: 0312. 491 88 88
Fax: 0312. 491 99 89
E.mail: valor@valor.com.tr
Copyright 2006 - Enfeksiyon Hastalıkları Derneği