ONLİNE BİLDİRİ


ONLINE BİLDİRİ GÖNDERMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

Son Bildiri Özeti Gönderi Tarihi: 15 Ağustos 2023

  • Semzpozyumda sadece poster bildiri başvuruları kabul edilecektir.
  • Aşı konusunda yapılan çalışmalar kabul edilecektir.
  • Bildiri özeti 400 kelimeyi geçmemelidir.
  • Bildiri başlığı en fazla 12 kelimeden oluşmalı ve çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
  • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum ve şehir, başlıkla birlikte açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır. Türkçe’ye çevrilmiş ifadeler tercih edilmelidir.
  • Online bildiri kaydı sırasında verilecek iletişim bilgileri ve özellikle e-posta adresi güncel ve düzenli izlenen bir adres olmalıdır. Kabul yazıları dahil olmak üzere yazarlarla iletişim bu kanalla yürütülecektir.
  • Bildiri gönderimi yalnızca internet aracılığıyla, kongre web sayfasında (www.asisempozyumu.org) bulunan Online Bildiri sisteminden gönderilebilir. Faks, elektronik veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir.
  • E-posterler kabul edildikten sonra online olarak alınacaktır, gerekli format kabul mektubunda belirtilecektir.
  • Bildiri kabulleri, hakem değerlendirmeleri sonucunda yapılmaktadır.

BİLDİRİ KİTABI
Bilimsel program içerisinde poster olarak sunulmak üzere kabul edilen ve sempozyumda sunulan tüm çalışmaların özetleri kongre bildiri özetleri kitabında yer alacaktır. Bildiri kitabı kongre kapanış töreninden sonra web sitemizden pdf olarak yayınlanacaktır. Sunumu yapılmayan bildiriler kongre kitapçığında yer almayacaktır.